Zawodowo | CVPrywatnie

Nazywam się Igor Leszczyński i jestem właścicielem Streamlined. Mam 27 lat. Odkąd pamiętam, moją pasją była technologia. Sprzęt komputerowy, szeroko pojęte peryferia, gadżety, telefony, oraz sterujące tymi urządzeniami oprogramowanie. Poszerzanie wiedzy w tym zakresie przez ostatnie lata było częścią mojego codziennego życia. Reanimowałem sprzęt komputerowy, diagnozowałem przyczyny usterek, chłonąłem wiedzę od mądrzejszych od siebie, wertując internet.

W mojej opinii technologia powinna oferować maksymalną prostotę obsługi. Jestem osobą bardzo pragmatyczną. Dzięki temu zawsze szukam sposobów na maksymalizację użyteczności używanych przeze mnie narzędzi cyfrowych. W połączeniu z moim zainteresowaniem zagadnieniami produktywności, sprawia to, że dla napotkanych problemów technologicznych zawsze staram się znaleźć rozwiązania najbardziej korzystne z perspektywy końcowego użytkownika.

W 2015 roku rozpocząłem pracę jako specjalista IT w zaprzyjaźnionej firmie nieruchomościowej. Ta odpowiedzialna funkcja sprawiła, że musiałem stawiać czoło problemom, z jakimi wcześniej nie miałem do czynienia. Poza rozwiązywaniem technicznych problemów ze sprzętem, prowadziłem indywidualne szkolenia informatyczne oraz pełniłem rolę tzw. helpdesku. Pozwoliło mi to pozyskać wiedzę na temat tego, jakie zagadnienia sprawiają problemy użytkownikom współczesnych technologii.

W latach 2012-2019 studiowałem w trybie dziennym. W roku 2016 zdobyłem tytuł inżyniera Zarządzania Informacją na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie, gdzie obroniłem pracę inżynierską odnośnie wykorzystania strony WWW w promowaniu marki. W 2019 uzyskałem tytuł magistra czołowej uczelni ekonomicznej w Polsce, Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku E-Biznes. Obroniłem wówczas pracę badającą praktyczne podejście studentów do zagadnień cyberbezpieczeństwa. 

Nabyta w trakcie studiów wiedza dała mi podstawy z zakresu prowadzenia własnej działalności we współczesnym, zinformatyzowanym świecie. Przyswajane przez lata nauki zagadnienia z dziedzin zarządzania, marketingu i informatyki wykorzystuję na co dzień w swojej pracy, prowadząc firmę technologiczną Streamlined i współpracując z klientami.