Niniejsza Polityka prywatności i ochrony danych osobowych opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat oraz sposobu obsługi ciasteczek (cookies) w serwisie www

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy przetwarzania danych na potrzeby czynności serwisowych w ramach serwisu komputerowego Streamlined Serwis oraz serwisu www funkcjonującego pod adresem url https://streamlined.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Streamlined Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 36/112B, 02-797 Warszawa
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro@streamlined.pl
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Operator wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Realizacji zgłoszonej naprawy sprzętu
  • Prezentacji oferty lub informacji
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Prezentacji oferty lub informacji
 6. Firma Streamlined realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez przekazanie ich podczas spotkania z serwisantem działającym na zlecenie Operatora.
  2. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  3. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

II. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zlecenia naprawy

 1. Jeśli przekazujecie Państwo sprzęt do serwisu – czy to poprzez zgłoszenie internetowe, czy wizytę w serwisie bądź spotkanie w innym miejscu z serwisantem, zebrane zostaną następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu bądź e-mail. Przechowywane są one wyłącznie w celu realizacji naprawy i przekazywania informacji o jej przebiegu.
 2. Przysługuje Państwu prawo do uzyskania wglądu w przechowywane przez Firmę dane osobowe, a także ich modyfikacji bądź usunięcia. Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w punkcie V. niniejszej Polityki. Dane pozyskane podczas naprawy serwisowej będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia naprawy – po tym okresie zostaną bezpowrotnie usunięte.
 3. Dane uzyskane podczas naprawy serwisowej nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

III. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 2. Miejsca wprowadzania danych osobowych w serwisie www są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne do serwisu www oraz systemów informatycznych wykorzystywanych do przechowywania danych oraz korzysta z technologii szyfrowania danych.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

IV. Hosting serwisu www

 1. Serwis www jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: Globtel Internet Szymon Hersztek z siedzibą przy ul. Matecznikowej 2/1, 80-126 Gdańsk, NIP: 957-080-47-86

V. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W przypadku przekazania danych osobowych drogą internetową, Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • operatorzy systemu komentarzy
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

Nie dotyczy to danych przekazywanych w celu realizacji naprawy sprzętu, których szczegóły przetwarzania opisane są w punkcie II.

 1. Twoje dane osobowe zgłoszone drogą cyfrową będą przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami. W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. O czasie przechowywania danych w przypadku naprawy serwisowej informuje punkt II.2 niniejszej Polityki.
 2. Niezależnie od formy pozyskania przez Administratora danych, przysługuje Ci prawo żądania:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 3. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz będzie niezbędne w przypadku chęci zlecenia naprawy sprzętu oraz może być niezbędne do realizacji niektórych funkcji serwisu www.
 6. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania w celu świadczenia usług w serwisie www w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

VI. Informacje w formularzach w serwisie www

 1. Serwis www zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis www może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis www w niektórych wypadkach może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz.
 4. Dane podane w formularzu w serwisie www są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

VII. Logi Administratora dotyczące serwisu www

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem www.

VIII. Istotne techniki marketingowe w serwisie www

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora usługi Analytics danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator korzysta z usługi Piksel firmy Facebook oraz posiada w serwisie www odnośniki prowadzące do podstron serwisów Facebook i Instagram. Powoduje to, że firma Facebook Inc. z siedzibą w USA wie, że zarejestrowany w tym serwisie użytkownik korzysta z Serwisu www firmy Streamlined. Zastosowane w niniejszym serwisie www narzędzia Facebook i Instagram (należących wspólnie do Facebook Inc.) polegają na przetwarzaniu danych, wobec których te serwisy same są administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisom Facebook i Instagram. Opisywane w tym punkcie usługi bazują na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. Dodatkowo, serwis www zawiera odnośniki do serwisów: Twitter będącego własnością Twitter Inc. z siedzibą w USA oraz LinkedIn, należącego do LinkedIn Corporation z siedzibą w USA oraz YouTube (Google Inc z siedzibą w USA), które również mogą rejestrować fakt przekierowania użytkownika do tych usług po kliknięciu w odpowiedni odnośnik w serwisie www.
 4. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu www w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 5. Operator wykorzystuje w serwisie www na niektórych podstronach narzędzie Google Ads, którego właścicielem jest Google Inc z siedzibą w USA, służące do wyświetlania targetowanych reklam, których treść generowana jest w oparciu o działania użytkownika zalogowanego w usługach Google oraz w oparciu o ciasteczka pozyskane z innych witryn internetowych. Za kliknięcia w generowane w ten sposób reklamy w serwisie www Operator może otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość i sposób wypłaty są realizowane osobną umową zawartą pomiędzy operatorem a Google Inc. Dane pozyskiwane przez narzędzie Google Ads są zanonimizowane. Niepożądaną treść reklam można zgłosić do Operatora platformy Google Ads, klikając przycisk krzyżyka na danej treści.

IX. Informacja o plikach cookies w serwisie www

 1. Serwis www korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu www. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu www.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celu realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach serwisu www stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu www mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu www podmioty, co w szczególności dotyczy firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

X. Zarządzanie plikami cookies w serwisie www – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

– Zarząd Streamlined Sp. z o.o.